Användningsvillkoren för mediebanken

Helsingfors stad innehar alla rättigheter till bilderna i mediebanken. Materialet kan fritt användas för att informera om Helsingfors, för att marknadsföra staden samt för annan icke-kommersiell verksamhet.

Att använda bilderna i Helsingfors stads mediebank för dessa ändamål är avgiftsfritt.

Det är däremot förbjudet att använda materialet för kommersiell verksamhet eller att överlåta dem till en tredje part utan avtal med fotografen/rättsinnehavaren. Förfrågningar om rätten att använda materialet för kommersiella ändamål kan skickas till adressen verkkotoimitus@hel.fi.

Om bildens uppgifter innehåller användningsbegränsningar ska de beaktas då materialet används.

Att använda bilderna förutsätter att man ovillkorligen anger bildernas källa, Helsingfors stads medie-bank/fotografens namn.

Registerbeskrivning